background
LILLE HEDDINGE FORSAMLINGSHUS
Forside

win00034hus_ny_2a
 

Opfølgning på borgermøde i Lille Heddinge Forsamlingshus 16.06.2022.

 

Til stede: Flemming Petersen, Lars Jørgensen, Henrik Hedegaard Pedersen, Niels Rasmussen og Jesper Hansen fra kommunen. Rikke og Finn fra LHF.

 

Tirsdag d. 13.09. havde bestyrelsen et kort møde med Stevns Kommune ang. kommende etablering af cykelsti og fortov gennem landsbyen.

Der blev fremlagt 4 forskellige løsningsforslag på skitseniveau. Skitseforslag 1 indebar anlæg af fælles stier for både fodgængere og cyklister gennem hele landsbyen i begge vejsider. Det er det samme forslag som blev præsenteret på borgermødet i juni. Forslaget indebærer krydsningsmulighed både nord og syd for landsbyen - ved henholdsvis Møllevillaen og Menighedshuset. Krydsningsstederne vil være markerede og med heller på midten. Dette løsningsforslag vurderes at være det sikreste og mest funktionelle.

De andre skitseforslag var enten:

Skitseforslag 2: En dobbeltrettet cykelsti langs Rødvigvej på vejens vestlige side.

Skitseforslag 3: En dobbeltrettet cykelsti bag om byens sydlige del, men langs Rødvigvej i landsbyens nordlige ende.

Skitseforslag 4: En dobbeltrettet cykelsti vest om det meste af byen.

Fælles for skitseforslag 2, 3 og 4 er at de vil betyde en forholdsvis stor indgriben i folks private matrikler, og de vurderes derfor at være svære at realisere.

Desuden vil skitseforslag 2 betyde at der igennem landsbyen – langs med Rødvigvejs østlige side skal opsættes hegn.

Desuden vurderes skitseforslag 3 og 4 at betyde så stor omvejskørsel at mange cyklister vil vælge at køre langs Rødvigvej med den indretning af vejen, som der er i dag.

Kommunen og forsamlingshuset indkalder til borgermøde igen hurtigst muligt, så arbejdet kan påbegyndes og afsluttes i 2023.

 

Bedste hilsner

 

Rikke Bindslev  -  formand.

Finn Nielsen  -  bestyrelsesmedlem

 

Følg os på Facebook